Internettbasert sanntidssystem for planlegging, overvåkning og varsling

ANTEO

Beslutningstøttesystemer for bærekraftig havnæring.

Anteo er et selskap som utvikler beslutningsstøttesystemer som skal bidra til en bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring. Vi leverer sann tids løsninger for overvåkning og varsling av aktiviteter som kan være i strid med biosikkerhetsprinsippet, samtidig som løsningene skal bidra til forslag til risikoreduserende tiltak.

Les mer

Anteo Logistikk

Anteos verktøy for logistikk gir tilgang på fartøy, sensorer, data og rapporter som øker beslutningsstøtten og effektiviserer informasjonsinnhenting og deling. Det gir en unik mulighet til å sammenligne data for lokalitet eller fartøy, som igjen kan brukes til å utvikle produksjonen og gjøre logistikken rundt last og dokumentasjon knyttet til transport av biologisk materiale enklere.

Les mer

Anteo Fiskehelse

Våre verktøy for fiskehelse sørger for rask og presis registrering av fiskevelferdsindikatorer samt myndighetspålagt lusetelling og en enkel, presis og sikker journalføring av fiskehelsedata.

Les mer

AKTUELT

Nyheter & Oppdateringer

Nyheter

Anteo AS søker softwareutviklere til vårt kontor i Trondheim eller Bergen

Arbeidsgiver: Anteo AS. Stillingstittel : Utvikler. Arbeidsted: Trondheim eller Bergen. Frist: Løpende søknadsfrist. Ansettelsesform: Fast.

Pågående Prosjekter

BESTEMT– Beslutningsstøtte for effektiv og miljøvennlig sjøtransport av fiskefôr i havbruksnæringen.

Prosjektet vil løfte effektivitet og miljøvennlighet i havbruks-logistikk gjennom utvikling av et intelligent og data-drevet beslutningsstøttesystem for planlegging av fiskefôr-distribusjon

Ferdigstilte Prosjekter

Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy (TRESS)

I dette prosjektet skal det utvikles et nettbasert sanntidssystem for overvåking og vurdering av aktiviteter i havbruksnæringen som kan være i strid med biosikkerhetsprinsipper.