FishJrnl

Anteo FishJrnl

FishJrnl er et brukerstyrt system for enkel, presis og sikker journalføring av fiskehelse data. Systemet inneholder rapportstiler for standard helsekontroller hvor lover og forskrifter stiller formalkrav. Rapportene fylles ut på mobile enheter som PC/nettbrett/mobil og krever ikke kontinuerlig nettilgang. Som et resultat av dette blir tid brukt på journalføring redusert og tilgangen på data effektivisert. 

Journalsystemet kan brukes uavhengig, men Anteo legger også til rette for bruk av BI-løsninger slik at systemet kan driftes sammen med eksisterende systemer. Bruker man for eksempel Anteo FishCtrl i tillegg kan data som er registrert linkes direkte inn i journalrapporten. Systemet legger til rette for å gjøre analyser/føre statistikk over tid slik at det skal bli enklere å drive forebyggende fiskehelsearbeid. 

Health report food fish

Health report juvenile fish

Risk assessment treatment

Treatment report food fish

Assistant statement

Communication report

Standard prescription and transfer prescription

Open report

Les mer om FishJrnl

Dette produktet er utviklet i tråd med følgende FNs  

Are you interested in knowing more about our products?

Contact

Anteo

Logistics

Anteo

Fish health