Anteo FishCtrl

Anteo FishCtrl er et brukerstyrt app system som sørger for rask og presis registrering av fiskevelferdsindikatorer hos fisk.  Dataene registreres digitalt i app/pad/pc fra første stund slik at en unngår merarbeid. Funksjonene i appen er utviklet i samarbeid med næringen, og inneholder blant annet individkontroll basert på Fishwell standarden. Andre funksjoner er lusetelling, avlusing inn og ut, individkontroller og død fisk med mer. Under avlusning har FishCtrl full kontroll på prosessen og reduserer skader og dødelighet ved forenklet justeringsmuligheter underveis i prosessen.

Systemet sørger for direkte og sikker lagring av data, noe som gir et godt grunnlag for videre analyser og følge utvikling hos fisken over tid. Anteo legger til rette for å bruk av BI-løsninger slik at systemet kan driftes sammen med eksisterende systemer som kunde måtte ha ønske om.

Lusetelling

Avlusning

Individkontroll sjø

Individkontroll settefisk

Lengde/vekt og Dødfisk

Svømmehastighet

Gjellescore

Dette produktet er utviklet i tråd med følgende av FNs bærekraftsmål

Er du interessert i å vite mer om produktene våre?

Ta kontakt

Anteo

Logistikk

Anteo

Fiskehelse